[x] ปิดหน้าต่างนี้
ผลงานทางวิชาการ สถาบันกศน.ภาคตะวันออก จ.ระยอง

ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
หลักสูตรเทคนิคการวิจัย เพื่อประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา

อังคาร ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


วิจัยเพราะเป็นหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องทำ วิจัยเพื่อสร้างผลงาน วิจัยเพื่อหาความรู้ วิจัยเพื่อค้นหาความจริงเข้าชม : 1038


ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคล 14 / มิ.ย. / 2561
      การเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักศึกษา กศน. เรื่อง ยล...ระยอง 13 / มี.ค. / 2560
      รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก 21 / ธ.ค. / 2559
      วิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน : วิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 16 / มิ.ย. / 2559
      ชุดการเรียน การสร้างและพัฒนาชุดการเรียน 8 / ก.พ. / 2559