[x] ปิดหน้าต่างนี้
ประชาสัมพันธ์ สถาบันกศน.ภาคตะวันออก จ.ระยอง

24 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย วิธีเรียนทางไกล
ประกาศสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย วิธีเรียนทางไกล  เข้าชม :  [117]

24 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ศูนย์ดิจิตัลชุมชน
วันทึ่ 22 มีนาคม 2560 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก พร้อมด้วยนายธวัชชัย สุนทรสวัสดิ์ นายวัชระ คำพรม เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ศูนย์ดิจิตัลชุมชน  เข้าชม :  [82]

20 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
คณะครู กศน. อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม ศึกษาดูงาน
นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ คณะครู กศน. อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม  เข้าชม :  [85]

20 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
นิเทศการสอบปลายภาคเรียน ที่2/2559 กศน.อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว ณ สนามสอบโรงเรียนตาพระยา
นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก นิเทศการสอบปลายภาคเรียน ที่2/2559 กศน.อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว ณ สนามสอบโรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว  เข้าชม :  [105]

14 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออก
วันที่13 มีนาคม2560 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออก   เข้าชม :  [164]

1 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 ก.พ.-1 ที.ค.2560 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก มอบหมายนายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง ผอ.พร้อมด้วยบุคลากรงานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ ส่วนอำนวยการ อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประดิษฐาน ณ หน้า  เข้าชม :  [159]

1 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมการสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้
วันที่1 มีนาคม2560 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง ผอ.พร้อมด้วยนางกุลธิดา รัตนโกศล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ\\\"การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมการสร้างต้นแบบเมืองแห่งกา  เข้าชม :  [111]

22 / ก.พ. / 2560 : กิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
ถอดบทเรียนบ้านหนังสือชุมชน
วันทึ่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง. ผอ.พร้อมด้วยนายธวัชชัย สุนทรสวัสดิ์ นายปรานีชย์ วงศ์พิทักษ์ ดำเนินการถอดบทเรียนบ้านหนังสือชุมชน บ้างหนองใหญ่ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  เข้าชม :  [72]

21 / ก.พ. / 2560 : กิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก นำโต๊ะหมู่บูชาของเก่ามาปรับปรุงใหม่
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 บุคลากรส่วนอำนวยการ งานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการระบายสีทอง ลายแกะสลักโต๊ะหมู่บูชา ของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เพื่อใช้งานเพืีอความเหมาะสม  เข้าชม :  [278]

20 / ก.พ. / 2560 : กิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รับฟังการชี้แจงผลการประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก มอบหมายให้ นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังการชี้แจงผลการประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน  เข้าชม :  [103]